22/10/2021 11:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về dưới Giã hồi hôm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 10:41

 

Anh về dưới Giã hồi hôm,
Gánh phân đổ ruộng, gió nồm bay lên.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về dưới Giã hồi hôm