26/11/2020 17:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu cúc vàng

Tác giả: Tuệ Thiền

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2014 11:16

 

Ánh mắt em mang mùa xuân đến sớm
Trái tim tôi Thượng Đế cấy tình yêu
Tôi trân trọng - thôi gian tham trái cấm
Để sắc hương đọng mãi giữa vô cùng

Đã si dại tìm tình trong dục lạc
Bao ghét ghen đóng bít cửa thiên đường!
(Thượng-Đế-trong-ta muôn đời có mặt
Khi cõi lòng biết tỉnh thức-yêu thương)

Những cay đắng giờ hoá thân minh triết
Tôi yêu em như yêu nét cúc vàng
Quên rét mướt, gọi mùa xuân đến sớm
Sắc dịu hiền cứu rỗi trái đất đau.
Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Thiền » Tình yêu cúc vàng