11/08/2022 09:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật tống hữu nhân chi Tần
秋日送友人之秦

Tác giả: Uông Uyển - 汪琬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 22:22

 

Nguyên tác

八月愁聽鴻雁鳴,
故人鞍馬獨西征。
關城日落諸陵遠,
驛路天陰五時平。
千里烽煙連朔氣,
萬家砧杵斷寒聲。
漢宮遺跡難重問,
玉笛金笳動客情。

Phiên âm

Bát nguyệt sầu thinh hồng nhạn minh,
Cố nhân yên mã độc tây chinh.
Quan thành nhật lạc chư lăng[1] viễn,
Dịch lộ thiên âm ngũ thời[2] bình.
Thiên lý phong yên liên sóc khí,
Vạn gia châm chử đoạn hàn thanh.
Hán cung di tích nan trùng vấn,
Ngọc địch kim già động khách tình.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hồng nhạn kêu nghe buồn tháng tám,
Hướng về tây bạn, ngựa độc hành.
Lăng tẩm xa Trường Thành chiều xuống,
Trời âm u đại lộ an lành.
Khí bắc lạnh khói bay ngàn dặm,
Tiếng chày khua đứt nối chậm nhanh.
Di tích xưa Hán triều mất dấu,
Tiếng Hồ già tiếng sáo buồn tênh.
[1] Các lăng mộ những đời vua Hán tại Trường An. Chỉ Trường An.
[2] Năm thời tiết của một năm, tức xuân, hạ, quý hạ, thu, đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Uyển » Thu nhật tống hữu nhân chi Tần