01/12/2021 03:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trào Lục Sướng
嘲陸暢

Tác giả: Tống Nhược Hoa - 宋若華

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/05/2014 16:09

 

Nguyên tác

十二層樓倚翠空,
鳳鸞相對立梧桐。
雙成走報監門衛,
莫使吳歈入漢宮。

Phiên âm

Thập nhị tằng lâu[1] ỷ thuý không,
Phụng loan tương đối lập ngô đồng.
Song Thành[2] tẩu báo giám môn vệ,
Mạc sử Ngô du nhập Hán cung.

Dịch nghĩa

Cung điện 12 tầng lầu trong không gian xanh biếc,
Công chúa và phò mã đứng làm hôn lễ.
Cung nữ chạy ra báo với quan cấm vệ,
Cấm không cho bài ca đất Ngô vào cung.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mười hai tầng lầu cao trời biếc
Phượng và loan trong tiệc hôn nhân
Cung nhân báo ngự lâm quân
Ngô ca không được đem lầm vào cung
Lục Sướng người đất Ngô, thi nhân đương thời với tác giả, cả hai cùng làm quan trong triều. Công chúa Vân An kết hôn, Sướng được cử làm người hướng dẫn hôn lễ. Tác giả làm bài này để bỡn Sướng, vì trong hôn lễ, không hiểu sao, công chúa và phò mã đều cấm dùng Ngô ca (của quê Sướng).

[1] Mượn ý cung điện của Tây Vương Mẫu (cai quản các tiên) cao 12 tầng, để ám chỉ cung điện nguy nga.
[2] Tức Đổng Song Thành, là tiên nữ hầu Tây Vương Mẫu, trong bài ngụ ý cung nữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Nhược Hoa » Trào Lục Sướng