26/05/2024 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Miến Dương liên bạc phong tuyết đại tác

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 27/12/2022 05:04

 

Phiên âm

Thiên Môn[1] trệ vũ khổ tương can,
Hán Khẩu hồi nhiêu vọng chuyển nan.
Hệ lãm tiệm cao tri thuỷ trưởng,
Huân lư hỷ cận giác xuân hàn.
Quan hà cách tuế âm thư diểu,
Nhi nữ lân thuyền tiếu ngữ hoan.
Hướng vãn tranh tranh song kính ngoại,
Mãn giang phiêu tuyết hựu man man.

Dịch nghĩa

Thiên Môn mưa dầm làm khổ cho nhau,
Hán Khẩu quay chèo xem chừng thấy khó.
Thuyền buộc dây cứ cao dần lên, biết là nước lớn,
Thích ngồi gần lò lửa, biết là xuân lạnh.
Xa nhà hàng năm trời, tin tức biền biệt,
Con trai, con gái thuyền bên cười đùa vui vẻ.
Về chiều, bên ngoài kính cửa sổ có tiếng lanh canh,
Tuyết rơi đầy sông, mênh mang những tuyết.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thiên Môn mưa dầm dề rõ khổ,
Hán Khẩu, xem cũng khó quay chèo.
Nước to, dâng cả thuyền neo,
Ngồi gần lửa, biết lạnh chiều mùa xuân.
Vắng tin tức, hàng năm xa nước,
Nghe thuyền bên, cười cợt gái trai.
Lanh canh động cửa sổ ngoài,
Tuyết rơi rơi mãi, tơi bời đầy sông.
Miến Dương: huyện thuộc tỉnh Hồ Bắc.

[1] Tên thị trấn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Miến Dương liên bạc phong tuyết đại tác