26/09/2022 06:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Châu đoan ngọ
同州端午

Tác giả: Ân Nghiêu Phiên - 殷堯藩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 11:12

 

Nguyên tác

鶴髮垂肩尺許長,
離家三十五端陽。
兒童見說深驚訝,
卻問何方是故鄉?

Phiên âm

Hạc phát thuỳ kiên xích hứa trường,
Ly gia tam thập ngũ đoan dương.
Nhi đồng kiến thuyết thâm kinh nhạ,
Khước vấn hà phương thị cố hương?

Dịch nghĩa

Tóc trắng xoã ngang vai dài cả thước,
Đã xa nhà 35 lần đoan ngọ mới về lại.
Trẻ em thấy lạ kinh hãi hỏi,
Quê quán của cụ ở nơi đâu?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tóc ngang vai trắng dài cả thước
Băm lăm năm dừng bước quê nhà
Trở về trẻ chẳng nhận ra
Hỏi rằng quê cụ này là nơi đâu?
Đồng Châu nay là huyện Đại Lệ, tỉnh Thiểm Tây. Đoan ngọ còn gọi là đoan dương, là lễ hội ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ân Nghiêu Phiên » Đồng Châu đoan ngọ