04/10/2022 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng du Phù Thạch độ
重遊浮石渡

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2011 09:53

 

Nguyên tác

海國乾坤入望寬,
塵中對此豁愁顏。
波翻潮落東西水,
雲合霞開上下山。
漁艇浮沉煙島外,
僧家隱约畫圖間。
林泉滿目空慚愧,
我老能逢幾日閒。

Phiên âm

Hải quốc càn khôn nhập vọng khoan,
Trần trung đối thử hoát sầu nhan.
Ba phiên triều lạc đông tây thuỷ,
Vân hợp hà khai thượng hạ san.
Ngư đĩnh phù trầm yên đảo ngoại,
Tăng gia ẩn ước hoạ đồ gian.
Lâm tuyền mãn mục không tàm quý,
Ngã lão năng phùng kỷ nhật nhàn.

Dịch nghĩa

Nước có biển đất trời thấy rất thoáng rộng
Đứng trong cõi trần mà trước cảnh ấy nét mặt đang buồn cũng phải giãn tươi ra
Sóng nhào triều đổ, nước bên đông cũng như bên tây
Mây hợp; ráng hé ra, ở núi trên cũng như ở núi dưới
Thuyền câu nổi lên hạ xuống ở ngoài đảo mờ khói
Sư chùa ẩn hiện như trong bức tranh vẽ
Cảnh lâm tuyền đầy mắt, bỗng không, thấy xấu hổ
Ta già rồi, mà nào còn gặp được mấy ngày an nhàn

Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Nước ta biển rộng trời cao
Dẫu buồn thế sự nhìn vào cũng khuây
Sóng nhào triều đổ đông tây
Núi non mây hợp ráng bay trập trùng
Nhấp nhô thuyền đảo, khói lồng
Sư chùa ẩn hiện như trong hoạ đồ
Lâm tuyền ngắm những thẹn thò
Già nào mà được nhàn cho bao ngày
Nguồn: Ảnh hưởng Hán văn Lý - Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn, NXB Giáo dục, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Trùng du Phù Thạch độ