15/08/2022 17:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuôn mặt dịu dàng và nguy hiểm của tình yêu
Le tendre et dangereux visage de l’amour

Tác giả: Jacques Prévert

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/04/2022 19:37

 

Nguyên tác

Le tendre et dangereux
visage de l’amour
m’est apparu un soir
après un trop long jour
C’était peut-être un archer
avec son arc
ou bien un musicien
avec sa harpe
Je ne sais plus
Je ne sais rien
Tout ce que je sais
c’est qu’il m’a blessée
peut-être avec une flèche
peut-être avec une chanson
Tout ce que je sais
c’est qu’il m’a blessée
blessée au coeur
et pour toujours
Brûlante trop brûlante
blessure de l’amour.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Dịu dàng và cả hiểm nguy
dung nhan mang nét nhu mì thương yêu
đến cùng tôi vào buổi chiều
sau một ngày trải lêu bêu thật dài
Phải chăng cung thủ là đây
với cây cung ở trong tay của nàng
hay là nhạc sĩ hát đàn
với cây đàn hạc vai nàng đeo mang
Tôi không biết gì nữa chăng
Tôi không biết biết hay chăng điều gì
Tất cả những gì khắc ghi
là tôi thương tổn bởi vì do em
có chăng với một mũi tên
với một bài hát cũng nên chuyện đời
Còn tôi biết hết cả rồi
vì em tôi phải ôm đời tổn thương
vết thương bầm tím trong tim
để rồi vĩnh viễn
Lửa lên cháy hoài
tổn thương cho tình yêu này.
In trong tuyển tập Histoires et d’autres histoires (Những chuyện và những chuyện khác).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jacques Prévert » Khuôn mặt dịu dàng và nguy hiểm của tình yêu