07/12/2021 17:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Lệnh Hồ Sở công “Biệt mẫu đơn”
和令狐楚公別牡丹

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/11/2007 20:26

 

Nguyên tác

平章宅裏一欗花,
臨到開時不在家。
莫道兩京非遠別,
春明門外即天涯。

Phiên âm

Bình chương trạch[1] lý nhất lan hoa,
Lâm đáo khai thời bất tại gia.
Mạc đạo lưỡng kinh phi viễn biệt,
Xuân minh môn ngoại tức thiên nha (nhai).

Dịch nghĩa

Trong dinh quan tể tướng có một cây hoa lan,
Đến khi hoa nở thì (ta) lại không có nhà.
Đừng có bảo rằng hai kinh không cách nhau xa xôi,
Sáng mùa xuân, chỉ ra khỏi cửa thôi đã coi như ở nơi cuối trời rồi.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nhà quan tể tướng một hàng hoa,
Bông nở chính khi chẳng ở nhà.
Đừng nói hai kinh không cách biệt,
Sớm xuân ngoài cửa tức trời xa.
[1] Dinh của quan tể tướng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Hoạ Lệnh Hồ Sở công “Biệt mẫu đơn”