22/03/2023 07:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đào hoa phàm nhị thủ kỳ 1
桃花凡二首其一

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 20:51

 

Nguyên tác

仙種誰將館裡栽,
好春一度好花開。
雪溪溪畔漁舟客,
一片殘紅惹得來。

Phiên âm

Tiên chủng thuỳ tương quán lý tài,
Hảo xuân nhất độ hảo hoa khai.
Tuyết khê khê bạn ngư chu khách,
Nhất phiến tàn hồng nhạ đắc lai.

Dịch nghĩa

Giống tiên ai đem đến trồng ở trong quán,
Một độ xuân tươi là một lần hoa thắm nở.
Ông khách thuyền chài bên dòng suối tuyết,
Thường đưa về mấy mảnh hoa tàn.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Giống tiên ai lấy trồng trong quán,
Mỗi độ xuân về hoa nở tươi.
Người khách thuyền chài bên suối tuyết,
Đi về thường kéo cánh hoa rơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Đào hoa phàm nhị thủ kỳ 1