19/10/2021 19:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thán

Tác giả: Nguyễn Bích Ngô

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2014 21:25

 

Nhà ta bệnh kiết bấy lâu
Kiết chi kiết xác, thuốc đâu mà ngừa!

Hỏi trời, trời cứ “phe lờ”
Hỏi thầy lang, cứ lá mơ trứng gà!

Trời chi buộc kiết đến già
Thuốc chi chữa được bệnh nhà kiết xu?

Con ngồi, ruồi chẳng buồn xua
Nhỏ về, chẳng nghĩ tóc tơ nghĩa thầy

Thầy xem cũng đấng râu mày
Vẫn vơi bầu rượu, vẫn đầy túi thơ

Vợ thường cắp rá đứng chờ
Óc thầy bối rối, miệng vờ ngâm nga:

“Đông tàn, xuân lại nở hoa
Đất trời xoay chuyển, nhà ta thoát nghèo!”
Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bích Ngô » Tự thán