30/11/2020 20:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh tôi

Tác giả: Đoàn Văn Cừ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2014 20:52

 

Anh tôi búi tóc dắt trên đầu
Áo ngắn năm mình nhuộm củ nâu
Một áo thâm chùng buông quá gối
Một đôi guốc gộc để đi đâu

Bốn cây thóc cót đứng cao vời
Nồi lớn, mâm đồng mấy chục đôi
Dăm ấm tiền chinh chôn kỹ lưỡng
Vài đôi phản gỗ để ăn ngồi

Gạo đỏ hàng ngày lấy thổi cơm
Cá ao có giỗ mới sùa cơm
Trong chuồng đôi lợn nuôi làm lệ
Gà đẻ nằm trên ngọn đống rơm
1943
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Cừ » Anh tôi