28/11/2021 09:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ Phạm Tông Mại
賜范宗邁

Tác giả: Trần Minh Tông - 陳明宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2008 11:15

 

Nguyên tác

臺烏久矣噤無聲,
整頓朝綱事匪輕。
殿上昂藏鷹虎氣,
男兒到此是功名。

Phiên âm

Đài Ô[1] cửu hỹ cấm vô thanh,
Chỉnh đốn triều cương sự phỉ khinh.
Điện thượng ngang tàng ưng hổ khí,
Nam nhi đáo thử thị công danh.

Dịch nghĩa

Chốn Ô đài lâu rồi sao cứ lặng tiếng,
Chỉnh đốn kỷ cương triều đình đâu phải việc dễ dàng.
Trên điện chầu phải ngang tàng như chim cắt, như con hổ,
Làm trai đến thế mới gọi là công danh.

Bản dịch của Đào Phương Bình

Bấy lâu im tiếng chốn Ô đài.
Chỉnh đốn triều cương há chuyện chơi.
Hùm, cắt ngang tàng nơi điện ngọc,
Công danh đến thế xứng tài trai.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
[1] Nghĩa đen là Đài chim quạ, chỉ đài Ngự sử. Theo Hán thư, đời Hán, cạnh đài Ngự sử trồng nhiều cây bách, hàng ngày quạ đậu rất nhiều, nên người ta còn gọi đài Ngự sử là Ô đài. Có bản chép là “Ô đài” 烏臺.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Minh Tông » Tứ Phạm Tông Mại