19/01/2021 17:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bóng một người bơi âm thầm
En simmande mörk gestalt

Tác giả: Tomas Tranströmer

Nước: Thuỵ Điển
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2015 12:17

 

Nguyên tác

Om en förhistorisk målning
på en klippa i Sahara:
en simmande mörk gestalt
i en gammal flod som är ung.

Utan vapen och strategi,
varken i vila eller språng
och skild från sin egen skugga:
den glider på strömmens botten.

Han slogs för att göra sig fri
ur en slumrande grön bild,
för att äntligen nå till stranden
och bli ett med sin egen skugga.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Nhân bức tranh cổ đại
về một mỏm đá Sahara
bóng một người bơi âm thầm
trên dòng sông xưa nước xanh

Không vũ trang không chiến thuật
không nhảy không nghỉ ngơi
nhưng luôn cách với bóng của mình
bóng trôi dưới đáy dòng sông

Anh đấu tranh để gạt bỏ đi
một hình ảnh xanh xao lắng dịu
trở lại với bờ sông
đặng gắn làm một với bóng của mình
Nguồn: Toàn tập thơ, Tomas Tranströmer, NXB Văn học, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tomas Tranströmer » Bóng một người bơi âm thầm