08/07/2020 22:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đưa tùng bá xiêu liên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 17:37

 

Gió đưa tùng bá xiêu liên[1],
Hiềm vì hai chữ nợ duyên phải tuỳ.
Khảo dị:
Gió đưa tùng bá ngả nghiêng,
Hiềm vì hai chữ nợ duyên phải tuỳ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Ngả theo, dạt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió đưa tùng bá xiêu liên