11/08/2022 00:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu sót
Bereft

Tác giả: Robert Frost

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/10/2021 07:53

 

Nguyên tác

Where had I heard this wind before
Change like this to a deeper roar?
What would it take my standing there for,
Holding open a restive door,

Looking downhill to a frothy shore?
Summer was past and day was past.
Somber clouds in the west were massed.
Out in the porch’s sagging floor

Leaves got up in a coil and hissed,
Blindly struck at my knee and missed.
Something sinister in the tone
Told me my secret must be known:

Word I was in the house alone
Somehow must have gotten abroad,
Word I was in my life alone,
Word I had no one left but God.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tiếng gió này tôi từng nghe đâu đó
Nay đổi thành một tiếng hú sâu hơn?
Tôi đứng đó nào biết làm gì hơn,
Giữ cánh cửa cứng đầu đang rộng mở,

Nhìn xuống dốc phía bờ đầy bọt biển?
Mùa hè trôi qua và ngày đã qua.
Đám mây phía Tây thành khối la đà.
Ngoài hiên trước nhà như đang trĩu xuống

Những chiếc lá xạc xào và cong cuốn,
Va vào đầu gối tôi thật vô tình.
Có cái gì bên trái vọng âm thanh
Nhủ tôi điều bí ẩn cần phải biết:

Lời tôi đã ở trong nhà đơn chiếc
Thế nào rồi chắc hẳn vượt ra xa,
Lời đã ở trong đời chỉ mình ta,
Lời tôi chẳng còn có ai ngoài Chúa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Frost » Thiếu sót