21/08/2022 03:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử quy
子規

Tác giả: Lưu Khắc Trang - 劉克莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2018 23:02

 

Nguyên tác

一聲聲勸人歸去,
啼血江南幾樹花。
我被微官拘束在,
汝緣何事不歸家。

Phiên âm

Nhất thanh thanh khuyến nhân quy khứ,
Đề huyết Giang Nam kỷ thụ hoa.
Ngã bị vi quan câu thúc tại,
Nhữ duyên hà sự bất quy gia.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiếng kêu giục khách trở về,
Giang Nam nhỏ máu não nề lá hoa.
Chức quan câu thúc riêng ta,
Như ngươi chẳng muốn về nhà, cớ sao?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Khắc Trang » Tử quy