22/10/2021 10:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chạnh lòng 1

Tác giả: Nguyễn Duy - Nguyễn Duy Nhuệ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 01/09/2009 03:27

 

Giọt rơi hơi bị trong veo
mắt đi hơi bị vòng vèo lôi thôi

Chân mây hơi bị cuối trời
em hơi bị đẹp anh hơi bị nhàu
Hà Nội, 1995

Nguồn: Nguyễn Duy, Bụi, NXB Hội nhà văn, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Duy » Chạnh lòng 1