23/10/2021 20:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú nguyệt hồng hoa tự trào
賦月紅花自嘲

Tác giả: Trần Danh Án - 陳名案

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2014 21:46

 

Nguyên tác

惜春花草為誰容,
寧耐憐君獨晚紅。
豔色不凋三月雨,
芳心已嫁一年風。
落霞影裏流鶯老,
明月枝頭舞蝶慵。
卻笑于葵花態少,
幾番憔悴一番濃。

Phiên âm

Tích xuân hoa thảo vị thuỳ dung,
Ninh nại[1] lân quân độc vãn hồng.
Diễm sắc bất điêu tam nguyệt vũ,
Phương tâm dĩ giá nhất niên phong.
Lạc hà ảnh lý lưu oanh lão,
Minh nguyệt chi đầu vũ điệp dung.
Khước tiếu vu quỳ hoa[2] thái thiểu,
Kỷ phiên tiều tuỵ nhất phiên nùng.

Dịch nghĩa

Tiếc mùa xuân qua hoa cỏ còn làm dáng với ai,
Thương cho hoa chịu khó phun ra màu đỏ muộn mằn.
Mưa tháng ba sắc màu không suy suyển,
Gió quanh năm, hương thơm vẫn vẹn nguyên.
Trong bóng ráng chiều, chim oanh già bay lặng lẽ,
Trên cành cây dưới trăng, cơn bướm múa nhớn nhác.
Buồn cười cho hoa quỳ giờ Ngọ sắc màu nhợt nhạt,
Mấy lần tiều tuỵ mới được một phen nồng thắm.

Bản dịch của Đông Xuyên

Làm dáng cho ai hoa cỏ xuân?
Thấy hoa thắm mãi... những thương thầm!
Không phai sắc đẹp, mưa ba tháng,
Đã gửi lòng thơm, gió một năm!
Dưới bóng ráng tà, oanh muốn lảng,
Đầu cành trăng sáng, bướm quên thăm!
Buồn cười cái dáng hoa quỳ ấy,
Bao chuyến đăm chiêu, một chuyến đằm!!
Nguyệt hồng hoa: hoa hồng, cũng gọi là nguyệt quý hoa, hay tường vi hoa, lá nhỏ, cành có gai, hoa có cánh đơn, cánh kép, nhiều màu: trắng, đỏ, đào, nở về mùa xuân.

Nguồn:
1. Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
2. Tổng tập văn học Việt Nam, tập 8, NXB Khoa học xã hội, 2000
[1] Cũng như nhẫn nại.
[2] Hoa thuộc loại cúc, sắc vàng, có đặc tính hướng theo ánh sáng mặt trời nên gọi là hướng nhật quỳ. Ví người trung thần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Danh Án » Phú nguyệt hồng hoa tự trào