22/07/2024 17:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương Đàm điếu Tam Lư đại phu kỳ 1
湘潭弔三閭大夫其一

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/07/2005 03:43

 

Nguyên tác

好修人去二千載,
此地猶聞蘭芷香。
宗國三年悲放逐,
楚詞萬古擅文章。
魚龍江上無殘骨,
杜蒻洲邊有眾芳。
極目傷心何處是,
秋風落木過沅湘。

Phiên âm

Hiếu tu nhân[1] khứ nhị thiên tải,
Thử địa do văn lan chỉ[2] hương.
Tông quốc tam niên bi phóng trục,
Sở từ[3] vạn cổ thiện văn chương.
Ngư long giang thượng vô tàn cốt,
Đỗ nhược[4] châu biên hữu chúng phương.
Cực mục thương tâm hà xứ thị,
Thu phong lạc mộc quá Nguyên Tương[5].

Dịch nghĩa

Người hiếu tu sống cách hai nghìn năm,
Ngày nay đất này còn thơm mùi hoa chỉ, hoa lan.
Xa quê ba năm buồn phiền vì bị tống xuất,
Nghìn đời sau thơ của ông vẫn hay nhất.
Rồng cá đầy sông cốt tìm chẳng thấy,
Bên bờ Đỗ nhược có giống cỏ thơm.
Nhướng mắt đau lòng không biết là đâu,
Gió thu lá rụng khi qua vùng Nguyên, Tương.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hiếu tu đã cách mấy ngàn năm,
Nay đất còn thơm hương chỉ, lan.
Lìa nước ba năm buồn cách biệt,
Sở từ vạn cổ xứng hùng văn.
Cá rồng trên sóng xương đà mất,
Đỗ nhược bên bờ cỏ vẫn lan.
Nhướng mắt đau lòng không rõ nẻo,
Nguyên, Tương lá rụng, gió thu tràn.
Tương Đàm (Trường Sa): tên một huyện tỉnh Hồ Nam.
Tam lư đại phu: là chức tước của Khuất Nguyên người nước Sở đời Chiến Quốc. Khuất Nguyên là người tài giỏi lúc đầu được vua Sở tin dùng và thực thi chủ trương chính trị do ông đề xướng, nhưng sau vì lới gièm pha của nịnh thần ông bị đầy đi Giang Nam. Ngày mồng 5 tháng 5 ông trẫm mình ở Mịch La.

(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
[1] Người thích sửa sang đức tính tốt.
[2] Thơ Khuất Nguyên có câu: “Bờ sông Nguyên có hoa chỉ, bờ sông Lễ có hoa lan”. Ý muốn nói đến sự cao khiết.
[3] Thi ca người nước Sở, chỉ tác phẩm Ly tao của Khuất Nguyên.
[4] Ly tao có câu: “Hái hoa đỗ nhược ở bãi thơm”. Đỗ nhược là một loài cây giống sen, hoa màu trắng có 6 cánh.
[5] Nguyên, Tương là hai con sông thuộc tỉnh Hồ Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Tương Đàm điếu Tam Lư đại phu kỳ 1