06/10/2022 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trả lời người rao bán thơ (tự hoạ)

Tác giả: Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tducchau vào 20/08/2010 10:02

 

Mặc người trau chuốt, mặc người mua
Ai bảo chanh chua, khế chẳng chua
Mắt cá, hạt châu nên lựa lọc
Miệng lằn, lưỡi mối khá thêu thùa
Trống qua cửa Sấm qua đâu nổi
(...)[1]
Đàn gảy tai trâu, tay móng nhọn
Mạt cưa mướp đắng thủa nào thua.
Nguồn:
1. Hàn Mặc Tử trong riêng tư, Nguyễn Bá Tín, NXB Hội Nhà Văn, 1994
2. Lê Thanh thi tập, NXB Hội Nhà Văn, 1995
[1] Nguồn in thiếu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Mặc Tử » Trả lời người rao bán thơ (tự hoạ)