31/01/2023 10:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trái cà mang độc dược

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/08/2016 08:30

 

Phải chăng anh trái cà mang độc dược?
Chưa tìm phương cứu chữa cho em
Hằng ngày đầu độc luôn mình.
2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Trái cà mang độc dược