28/01/2023 14:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Đằng giang

Tác giả: Ngân Giang - Đỗ Thị Quế

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 20/03/2009 14:29

 

Bạch Đằng giang! Bạch Đằng giang!

Máu đỏ quân thù bao giờ tan?
Kể chi ngựa đá hai lần nhọc
Đây sóng reo vang khúc khải hoàn.

Thuyền giặc liền san sát
Quân ta dáng hiên ngang
Ngọn triều lên cuồn cuộn
Khói sóng toả mênh mang…
Nào chiến thuyền của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp
Nào thuỷ đội của Thái tử Thoát Hoan
Cái uy phong đoàn viễn chinh phương Bắc
Toan trốn ngọn cờ Nam.
Ngọn cờ Nam! Ngọn cờ Nam!
Phơi phới dâng lên màu huy hoàng
Phơi phới trăm nghìn con sóng bạc
Thét to trời đất muôn tiếng vang,
Phơi phới trăm nghìn miệng anh dũng
Hô chung lời nói của giang san,
Phơi phới trăm nghìn lòng chiến sĩ
Say chung uy võ Hưng Đạo Vương.
Đây không có ngọn lửa đốt giặc,
Cũng không cần đàn gió đông nam
Mà nước triều một rút,
Thuyền giặc ngỗn ngang.
Chiều tà đỗ bóng hoàng hôn xuống,
Sóng bạc pha màu máu đỏ loang…

Thái Bình Diên Yến nâng ly ngọc,
Thăng Long ba ngày rượu ngự ban
Quân ta say vỗ gươm mà hát
Hát rằng: “Vạn cố thử giang san”

Biển dâu lịch sử bao nhiêu độ
Mà vẫn còn đây Bạch Đằng Giang.
Buông chèo du khách nhìn sông nước
Có nhớ ngày xưa Hưng Đạo Vương…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngân Giang » Bạch Đằng giang