29/11/2021 03:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ tát man (Ngọc nhân hựu thị thông thông khứ)
菩薩蠻(玉人又是匆匆去)

Tác giả: Trương Tiên - 張先

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/08/2014 00:17

 

Nguyên tác

玉人又是匆匆去,
馬蹄何處垂楊路?
殘日倚樓時,
斷魂郎未知。

闌幹移倚遍,
薄幸教人怨。
明月卻多情,
隨人處處行。

Phiên âm

Ngọc nhân hựu thị thông thông khứ,
Mã đề hà xứ thuỳ dương lộ?
Tàn nhật ỷ lâu thì,
Đoạn hồn lang vị tri.

Lan cán di ỷ biến,
Bạc hạnh giao nhân oán.
Minh nguyệt khước đa tình,
Tuỳ nhân xứ xứ hành.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Người yêu lại bỗng ra đi vội
Ngựa hí đường nào tơ liễu rối?
Lầu chiều tựa lan can
Chàng biết đâu nông nỗi

Lan can thiếp dạo quanh
Oán thương người bạc bội
Trăng tỏ khéo đa tình
Theo chân người vạn lối

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tiên » Bồ tát man (Ngọc nhân hựu thị thông thông khứ)