27/02/2021 23:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ (Minh minh giáp tí vũ)
雨(冥冥甲子雨)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2015 22:09

 

Nguyên tác

冥冥甲子雨,
已度立春時。
輕箑煩相向,
纖絺恐自疑。
煙添才有色,
風引更如絲。
直覺巫山暮,
兼催宋玉悲。

Phiên âm

Minh minh giáp tí vũ,
Dĩ độ lập xuân thì.
Khinh tiệp phiền tương hướng,
Tiêm hi khủng tự nghi.
Yên thiêm tài hữu sắc,
Phong dẫn cánh như ti.
Trực giác Vu Sơn mộ,
Kiêm thôi Tống Ngọc bi.

Dịch nghĩa

Mờ mờ mưa đầu năm,
Đã đưa tiết lập xuân về.
Cái quạt nhẹ thổi buồn về,
Như miếng vải thưa sợ giống như thế.
Khói thêm vừa có màu,
Gió thổi đến thành như tơ.
Mới hay buổi chiều nơi Vu Giáp,
Lại thêm nỗi buồn như của Tống Ngọc thôi thúc.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đầu năm lất phất mưa,
Đưa tiết lập xuân tới.
Quạt nhẹ thoảng ưu phiền,
Vải thưa e giống lối.
Vừa thêm sắc, khói tuôn,
Như sợi tơ, gió thổi.
Chợt hay chiều kẽm Vu,
Buồn Tống Ngọc lại nổi.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vũ (Minh minh giáp tí vũ)