18/08/2022 18:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi cô lái đò ở bến chợ Cầu

Tác giả: Phan Công Kế

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/07/2012 17:52

 

Sông nào dồi[1] nhuộm, núi nào xây
Cô gái thuyền quyên tốt lạ thay
Thua thắm hoa ghen đôi trái má
Kém xanh liễu ủ mấy khuôn mày
Tay vàng hữu ý trao là phải
Dạ sắt vô tình ngó cũng say
Bến chợ há rằng cung Quế[2] đó
Mà sao chị Nguyệt tới chi đây?
Chợ Cầu ở xã Kỳ Châu (nay là Kỳ Anh), Hà Tĩnh.

Bài thơ trên do ông Phan Công Mai, cháu nội của tác giả, cung cấp.

Nguồn: Năm thế kỷ văn Nôm người Nghệ, NXB Nghệ An, 1994
[1] trau chuốt, tiếng cổ (dồi mài).
[2] cung trăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Công Kế » Gửi cô lái đò ở bến chợ Cầu