19/06/2024 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngu Cơ
虞姬

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2007 15:43

 

Nguyên tác

腸斷烏騅夜嘯風,
虞兮幽恨對重瞳;
黥彭甘受他年醢,
飲劍何如楚帳中?

Phiên âm

Trường đoạn ô chuy dạ khiếu phong,
"Ngu hề" u hận đối trùng đồng;
Kình, Bành cam thụ tha niên hải,
Ẩm kiếm hà như sở trướng trung?

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Gió thét chim kêu ruột rối ghê,
Nhìn ai buồn hát khúc "Ngu hề".
Kình, Bành sau chịu thân làm mắm,
Thua kẻ trong màn tuốt kiếm kia.
Bài này của Lâm Đại Ngọc, trong hồi 64.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Ngu Cơ