27/09/2021 14:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ hữu hoài kỳ 2
秋夜有懷其二

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 22:12

 

Nguyên tác

紛紜百感逐時生,
何況秋宵不動情。
憂國心懷千萬狀,
愛親夢繞二三更。
榻頭屢覺溫公枕,
樓外時聞子晉笙。
自古男兒俱有志,
勉將事業企前程。

Phiên âm

Phân vân bách cảm trục thời sinh,
Hà huống thu tiêu bất động tình.
Ưu quốc tâm hoài thiên vạn trạng,
Ái thân mộng nhiễu nhị tam canh.
Tháp đầu lũ giác Ôn công chẩm[1],
Lâu ngoại thời văn Tử Tấn sênh[2].
Tự cổ nam nhi câu hữu chí,
Miễn tương sự nghiệp xí tiền trình.

Dịch nghĩa

Trăm mối ngổn ngang, theo thời gian mà sinh ra,
Huống chi đêm thu lại không động lòng sao được?
Lòng lo cho nước thật là thiên hình vạn trạng,
Tình yêu cha mẹ vấn vít trong mộng lúc canh hai canh ba.
Gối Ôn công trước giường nhiều lần thức giấc,
Ngoài lầu có lúc nghe tiếng sênh của Tử Tấn.
Nam nhi từ xưa đều có chí cả,
Gắng gỏi đem sự nghiệp gửi gắm vào con đường phía trước.

Bản dịch của Vũ Bình Lục

Trăm mối ngổn ngang vút vút qua
Huống đêm thu lạnh gốc mai già
Lo nước lòng đây nhiều dáng vẻ
Thương nhà mộng mị đến canh ba
Ôn Công chí lớn ta luôn nhớ
Tử Tấn ca sênh dõi bóng xa
Nam nhi tuấn tú xưa nay vậy
Gắng sức nên công nối nghiệp nhà
Nguồn:
1. Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012
2. Hợp tuyển thơ văn Phùng Khắc Khoan, NXB Hội nhà văn, 2012
[1] Tư Mã Quang (tước Ôn quốc công) có chiếc gối tròn, đêm dùng nó để gối, nếu ngủ thì nó lăn đi để đánh thức dậy tiếp tục học.
[2] Tử Tấn là Vương Tử Kiều thời Chu, có tài thổi sênh như tiếng phượng hoàng hót, sau thành tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Thu dạ hữu hoài kỳ 2