05/06/2023 20:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai Phạm quân kỳ 2
哀范君其二

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2008 00:30

 

Nguyên tác

海草國門綠,
多年老異鄉。
狐狸方去穴,
桃偶已登場。
故里寒雲惡,
炎天凜夜長。
獨沈清泠水,
能否滌愁腸?

Phiên âm

Hải thảo quốc môn lục,
Đa niên lão dị hương.
Hồ ly phương khứ huyệt,
Đào ngẫu dĩ đăng trường.
Cố lý hàn vân ác,
Viêm thiên lẫm dạ trường.
Độc trầm thanh linh thuỷ,
Năng phủ địch sầu trường?

Bản dịch của Phan Văn Các

Cỏ biếc xanh cửa nước
Đất khách sống bao lâu
Cáo chồn mới rời ổ
Con rối đã chen nhau
Làng cũ, mây đen lạnh
Hè oi, run đêm thâu
Riêng chìm trong nước buốt
Có rửa được lòng sầu?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Ai Phạm quân kỳ 2