18/09/2021 01:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ 28
其二十八

Tác giả: Vũ Phạm Hàm - 武范邯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2018 23:21

 

Nguyên tác

城頭旭日炤欄杆,
酌酒與君又自寬。
芳草有情皆礙馬,
碧桃何處更驂鸞。
黃花冷落不成艷,
青鳥慇勤為探看。
舉世莫能無默識,
暫回風水不應難。

Phiên âm

Thành đầu húc nhật chiếu lan can,
Chước tửu dữ quân hựu tự khoan.
Phương thảo hữu tình giai ngại mã,
Bích đào[1] hà xứ cánh tham loan[2].
Hoàng hoa linh lạc bất thành diễm,
Thanh điểu[3] ân cần vi thám khan.
Cử thế mạc năng vô mặc thức,
Tạm hồi phong thuỷ bất ưng nan.

Dịch nghĩa

Đầu thành mặt trời buổi sớm chiếu rọi lan can,
Rót rượu cùng bạn bạn hãy khoan thai thưởng thức.
Cỏ xanh hữu tình đều ngại ngựa,
Ở nơi nào có đào biếc, lại có thêm xe loan nữa đây.
Hoa vàng rơi rụng chẳng tạo nên vẻ đẹp,
Chim xanh ân cần tìm đưa tin tức.
Ngẩng đầu xem việc đời chẳng thể nào lẳng lặng,
Tạm phải quay về với sóng gió cũng (vui vẻ) không cho là vất vả, gian nan.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Đầu thành nắng chiếu rọi lan can,
Rót rượu mời anh cứ tự chàn.
Cỏ biếc hữu tình đều tránh ngựa,
Đào non đâu chốn lại người tiên.
Hoa vàng rơi rụng đâu đẹp nữa,
Chim xanh ân cần ướm hỏi tin.
Sự đời đâu thể câm lặng mãi,
Tạm về sông nước chẳng gian nan.
Các câu được trích từ:
- Câu 1. Tiết Phùng, Bát nguyệt nhất nhật giá hạnh Diên Hỉ lâu khan quan đái hàng nhung (câu 1)
- Câu 2. Vương Duy, Trước tửu dữ Bùi Địch (câu 1)
- Câu 3. La Ẩn, Miên Cốc hồi ký Sái thị Côn Trọng (câu 3)
- Câu 4. Tiết Phùng, Hán Vũ cung từ (câu 6)
- Câu 5. Lý Hậu Chủ, Cửu nguyệt thập nhật ngẫu thư (câu 3)
- Câu 6. Lý Thương Ẩn, Vô đề kỳ 5 (câu 8)
- Câu 7. Hàn Ác, An bần (câu 7)
- Câu 8. Tiết Phùng, Thướng Lại bộ Thôi tướng công (câu 8)

[1] Chỉ đào tiên.
[2] Lên xe loan, là xe của thần tiên.
[3] Sứ giả của Tây Vương Mẫu, về sau nhiều khi để ám chỉ sứ giả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Hàm » Kỳ 28