16/08/2020 00:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gái sao chồng đánh chẳng chừa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2015 17:59

 

Gái sao chồng đánh chẳng chừa,
Đi chợ vẫn giữ cùi dừa, bánh đa.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gái sao chồng đánh chẳng chừa