29/01/2022 03:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy gia
歸家

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2005 02:04

 

Nguyên tác

稚子牽衣問,
歸來何太遲。
共誰爭歲月,
贏得鬢邊絲。

Phiên âm

Trĩ tử khiên y vấn,
Quy lai[1] hà thái trì?
Cộng thuỳ tranh tuế nguyệt,
Doanh đắc mấn biên ty[2]?

Dịch nghĩa

Thằng bé níu áo hỏi:
Vì sao về nhà muộn quá thế?
Cùng giành nhau năm tháng với ai,
Để nay được bờ tóc mai bạc như tơ?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trẻ con vin áo hỏi:
Sao muộn trở về nhà?
Giành với ai năm tháng
Chỉ còn tóc trắng pha?
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Có bản chép là “Quy gia” 歸家.
[2] Có bản chép là “mấn như ty” 鬢如絲.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Quy gia