04/12/2021 01:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thán (I)

Tác giả: Bùi Kỷ - 裴杞

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2011 08:44

 

Mê quá nên quên dại
Tỉnh dậy mới biết say
Gần đèn cũng sáng mặt
Xa dao không đứt tay
Nguồn: Thơ văn Bùi Kỷ, NXB Khoa học xã hội, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Kỷ » Tự thán (I)