15/06/2024 09:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hưởng hồ

Tác giả: Lê Quang Định - 黎光定

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/12/2018 17:14

 

Phiên âm

Hưởng hồ nhất phái thuỷ dung dung,
Bình chướng cao đê lưỡng ngạn phong.
Cấp lựu yên lăng kinh dục điểu,
Cuồng lan phong dẫn hoán miên long.
Liêm hoành bạch luyện phong sơn sắc,
Đài tẩy thanh y lộ thạch dung.
Thái cổ cầm thanh nghi hữu điệu,
Cận lai vô lộ mịch tiền tung.

Dịch nghĩa

Hưởng hồ một dải nước tràn đầy,
Núi hai bên bờ là bình phong che cao thấp.
Nước chảy gấp khói bốc làm chim đang tắm sợ,
Sóng cuồng gió dẫn gọi tỉnh con rồng đang ngủ.
Rèm ngang lụa trắng phong sắc núi,
Rêu rửa sạch áo xanh lộ hình hòn đá.
Ngờ có điệu đàn cầm thời thái cổ,
Gần đây không có lối tìm dấu người trước.

Bản dịch của Hoài Anh

Mênh mông một dải Hưởng hồ,
Thấp cao núi dựng đôi bờ bình phong.
Kinh hồn chim tắm, khói xông,
Gió đưa nước cuốn gọi rồng ngủ say.
Lụa rèm phong sắc núi bày,
Áo xanh rêu rửa lộ ngay đá ngần.
Tiếng đàn thái cổ chừng ngân,
Gần đây không lối mong lần dấu xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quang Định » Hưởng hồ