21/10/2019 09:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giàu cha giàu mẹ thì mừng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 11:02

 

Giàu cha giàu mẹ thì mừng,
Giàu cô, giàu bác thì đừng có trông.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giàu cha giàu mẹ thì mừng