03/12/2021 16:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi buồn trong mắt trâu

Tác giả: Nguyễn Vân Thiên

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2016 06:40

 

Cả ngày mang ách lội đồng sâu
Nằm nhai rơm khô, mắt như rướm lệ
Chỉ người nông dân mưa nắng dãi dầu
Mới hiểu vì sao mắt trâu buồn đến thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vân Thiên » Nỗi buồn trong mắt trâu