21/05/2022 15:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyên đán
元旦

Tác giả: Ngải Tính Phu - 艾性夫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 23:54

 

Nguyên tác

不管髼鬆雪滿顛,
筆床茶灶度年年。
窮愁博得長清健,
多折梅花供老天。

Phiên âm

Bất quản bồng tông tuyết mãn điên,
Bút sàng trà táo độ niên niên.
Cùng sầu bác đắc trường thanh kiện,
Đa chiết mai hoa cung lão thiên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tuyết đầy tóc rối chẳng cần,
Viết giường, trà bếp xoay vần hàng năm.
Tận sầu vẫn khoẻ như vâm,
Bẻ hoa mai nguyện cúng ông trời già.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngải Tính Phu » Nguyên đán