28/11/2020 21:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bốn màu bông cúc nở xây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2019 11:05

 

Bốn màu bông cúc nở xây,
Để coi trời khiến duyên nầy về ai.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bốn màu bông cúc nở xây