18/09/2020 22:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim chuyền bụi sậy, cá quậy bụi sậy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:12

 

Chim chuyền bụi sậy
Cá quậy bụi sậy
Cá quậy bụi tùng
Anh thương em thắm thiết vô cùng
Đĩa nghiên mài mực, tàm cùng bức thư
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chim chuyền bụi sậy, cá quậy bụi sậy