07/10/2022 02:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị ngự chu quá Hà Trung hồi cung ký
侍御舟過河中匯恭記

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 18:33

 

Nguyên tác

波濤萬頃躍魚龍,
西北溟迷水所從。
赤日浴淵初出色,
玄珍浮島尚為容。
春風暖入操觚座,
海氣寒生射斗衝。
乘順錦帆多得意,
詩船破浪作先鋒。

Phiên âm

Ba đào vạn khoảnh dược ngư long,
Tây bắc minh mê thuỷ sở tòng.
Xích nhật dục uyên sơ xuất sắc,
Huyền Trân phù đảo thượng vi dung.
Xuân phong noãn nhập thao cô toạ,
Hải khí hàn sinh xạ đẩu xung.
Thừa thuận cẩm phàm đa đắc ý,
Thi thuyền phá lãng tác tiên phong.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Rồng bơi, cá nhảy, sóng muôn trùng,
Tây bắc duềnh xa, nước mịt mùng.
Vầng nhật tắm khơi, mầu rạng bấy,
Đảo Huyền đón giá, dáng tươi cùng.
Tờ hoa sắp án, xuân đầm ấm,
Chèo quế rung sao, biển lạnh lùng.
Buồn gấm thuận chiều tung sóng tới,
Thuyền thơ vâng lĩnh chức tiên phong.
Thượng giá hạnh Tư Dung chi nhật, ngự chu dĩ lý lậu sơ khắc phát trạo, mệnh từ thần thừa kim long thuyền hỗ tụng, phủ Hà Trung hối, ba đào hung dũng, vũ lâm cổ trạo, thuyền hành như phi, thìn sơ tam khắc, nãi đạt Tư Dung hải khẩu
(Ngày hoàng thượng ra chơi cửa biển Tư Dung, thuyền ngự khởi chèo từ khắc đầu giờ tí, người sai Từ Thần ngồi thuyền Kim Long đi hộ giá, thuyền tới suối Hà Trung, bỗng sóng nổi dữ dội, quân vũ lâm hăng hái khua chèo, thuyền đi như bay, đến khắc ba đầu giờ thìn, mới tới cửa biển Tư Dung).

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 253

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Thị ngự chu quá Hà Trung hồi cung ký