30/11/2020 22:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bông bống bồng bồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 14:53

 

Bông bống bồng bồng,
Trai ơn vua chầu chực sân rồng,
Gái ơn chồng ngồi võng ru con.
Ơn vua xem trọng bằng non,
Ơn chồng, nhờ phúc tổ tông dõi truyền.
Làm trai lấy được vợ hiền,
Như cầm đồng tiền mua được của ngon.
Phận gái lấy được chồng khôn,
Xem bằng cá vượt Vũ Môn hoá rồng.
Bông bống bồng bồng,
Bồng bống bồng bông.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bông bống bồng bồng