16/05/2021 03:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về sợi lông tơ

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/06/2008 09:30

 

Soi mặt mà kinh ngạc
Già rồi còn lông tơ
Mượn má mình để mọc
Sợi lông sao ỡm ờ
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Về sợi lông tơ