23/05/2024 22:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiễn biệt Trịnh lang trung
餞別鄭郎中

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 18:48

 

Nguyên tác

樹上鶯歌淸,
臺前燕舞輕。
煎茶當沽酒,
聊以餞君行。

Phiên âm

Thụ thượng oanh ca thanh,
Đài tiền yến vũ khinh.
Tiên trà đương cô tửu,
Liêu dĩ tiễn quân hành.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Oanh véo von trên cây,
Yến nhẹ nhàng lượn bay.
Pha trà thay chén rượu,
Đành tiễn bạn từ đây.
Lang trung là chức quan, từ này cũng thường dùng để chỉ thầy thuốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » Tiễn biệt Trịnh lang trung