06/07/2022 10:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo hoa
早花

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2012 18:29

 

Nguyên tác

西京安穩未,
不見一人來。
臘日巴江曲,
山花已自開。
盈盈當雪杏,
艷艷待春梅。
直苦風塵暗,
誰憂容鬢催。

Phiên âm

Tây kinh[1] an ổn vị,
Bất kiến nhất nhân lai.
Lạp nhật Ba giang khúc,
Sơn hoa dĩ tự khai.
Doanh doanh đương tuyết hạnh,
Diễm diễm đãi xuân mai.
Trực khổ phong trần ám,
Thuỳ ưu dung tấn thôi.

Dịch nghĩa

Tây kinh đã yên ổn chưa?
Không thấy một người qua lại
Ngày tháng chạp ở sông Ba giang
Trên đồi núi hoa tự nở
Đây nhiều thay, tuyết vườn mận
Đẹp đẽ thay mai mùa xuân
Bực mình vì gió bụi ám ảnh
Ai là người lo tóc mai dài thêm

Bản dịch của Dương Hữu Nam

Tây kinh yên ổn thật chưa?
Không người qua lại nên chưa rõ ràng.
Tháng chạp ở sông Ba giang,
Trên đồi hoa nở đỏ vàng đẹp thay.
Vườn mận tuyết cũng xuống đầy,
Hoa mai đang đợi những ngày xuân sang.
Phong trần ám ảnh dở dang,
Tóc mai ai sợ ngày càng dài thêm
(Năm 763)

Nguồn: Tuyển tập Thơ Đường - Tập 1, NXB Văn học, 2011
[1] Tức Trường An. Năm 763, khi Đỗ Phủ đang ở Lãng Châu, chưa biết được tin là vua đã cho vời Quách Tử Nghi ra cứu nước lần nữa, dẹp được giặc và thu phục kinh đô rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tảo hoa