11/12/2022 05:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sở giang hoài cổ
楚江懷古

Tác giả: Ân Nghiêu Phiên - 殷堯藩

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 21/06/2021 23:34

 

Nguyên tác

騷靈不可見,
楚些竟誰聞。
欲採蘋花去,
滄州隔暮雲。

Phiên âm

Tao linh bất khả kiến,
Sở tá cánh thuỳ văn.
Dục thái tần hoa khứ,
Thương châu cách mộ vân.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hồn Ly Tao chưa thấy
Lại ai nghe  Sở từ
Muốn hái hoa tần đấy
Thương Châu cách mây chiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ân Nghiêu Phiên » Sở giang hoài cổ