19/07/2019 15:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong Cúc Phương

Tác giả: Phan Thị Vàng Anh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/04/2007 23:46

 

Đi cả ngày không giáp mặt một con thú
Chỉ những đàn bướm trắng đơn điệu
Bay nhanh nhanh như thôn nữ ngày đi chợ
bị trai trêu

Hoa lít nhít lẫn vào trong cỏ
Muốn ngửi
lại ngại mũi dính đất
Hơi rừng như mật
như kẹo the
như góc phố Thuốc Bắc

Tất cả chim hót đều giấu mặt.
2001

Nguồn: Phan Thị Vàng Anh, Gửi VB, NXB Hội Nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thị Vàng Anh » Trong Cúc Phương