25/05/2024 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Chích Trợ sơn
題隻箸山

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 05/10/2010 02:41

 

Nguyên tác

紫府應移在此閒,
屹然一柱嶂宭灘。
遠覘正似蓮花座,
何事呼為隻筯山?

Phiên âm

Tử phủ[1] ưng di tại thử gian,
Ngật nhiên nhất trụ chướng quần than.
Viễn chiêm chính tự liên hoa toạ,
Hà sự hô vi Chích Trợ san?

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Phủ tía nên đưa đến chốn này,
Sững cao một cột chắn ròng xoay.
Xa trông đúng hệt toà sen đó,
Sao gọi tên là Chiếc Đũa đây?
Chích Trợ sơn (núi Chiếc Đũa) ở ngoài đảo Song Ngưu trấn Thanh Hoá, đứng sững chon von, hình dáng như chiếc đũa. Ngày nay do biển bị bồi lấp, nên núi đứng trơ vơ giữa đồng ruộng.
[1] Theo truyền thuyết, tử phủ là nơi thần tiên ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Đề Chích Trợ sơn