18/08/2022 01:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoan dương
端陽

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/05/2016 07:33

 

Nguyên tác

泛蒲樽酒有人傳,
更得同遊肯惠然。
旅客能為嘉客會,
他鄉漫擬故鄉筵。
帝城風日酬佳節,
化國山河向午天。
醉後欲尋松菊夢,
主賓隨意各高眠。

Phiên âm

Phiếm bồ tôn tửu hữu nhân truyền,
Cánh đắc đồng du khẳng huệ nhiên.
Lữ khách năng vi gia khách hội,
Tha hương mạn nghĩ cố hương diên.
Đế thành phong nhật thù giai tiết,
Hoá quốc sơn hà hướng ngọ thiên[1].
Tuý hậu dục tầm tùng cúc mộng[2],
Chủ tân tuỳ ý các cao miên.

Dịch nghĩa

Chén rượu tết Đoan duuwong do người xưa truyền lại
Lại được người bạn hạ cố tới chơi
Thân phận lữ khách, có thể hội họp với nhau thành những người khách tốt
Nơi đất khách quê người dọn bữa tiệc phóng túng như ở cố hương
Nắng gió ở nơi kinh đô báo đáp lại thời tiết tốt
Núi sông ở châu Thuận Hoá đều hướng về lúc chính ngọ
Sau khi uống rượu say muốn tìm đến giấc mộng tùng cúc
Chủ khách tuỳ ý mỗi người đều ngủ giấc thanh cao

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Thả rượu xương bồ theo lệ cổ
Cùng chơi, may gặp tiết Đoan dương
Khách xa họp mặt thành thân thiết
Chén rượu quê người, cũng cố hương
Nắng gió Kinh thành đền tiết đẹp
Non sông đất Hoá chính trưa vàng
Tiệc tàn, say giấc, tuỳ thi khách
Tùng cúc, tìm vui, mộng vấn vương
Đoan dương tức Tết mồng 5 tháng 5. Tương truyền có người trung thần ở nước Sở là Khuất Nguyên vì can gián vua Sở Hoài Vương không nên qua nước Tần, vua không nghe nên bị chết ở Tần. Khuất Nguyên giận việc nước nên làm thiên Ly tao rồi trầm mình ở sông Mịch La. Nhân đó người nước Sở mỗi năm đến ngày mồng 5 tháng 5 làm lễ đua thuyền ý để vớt thây Khuất Nguyên. Từ đó về sau thành tiết đoan dương.

Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996
[1] Giữa trưa. Tiết Đoan dương bắt đầu từ giờ ngọ.
[2] Giấc mộng tùng cúc, ý chỉ giấc mơ thanh cao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Đoan dương