27/11/2021 22:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang vũ vọng hoa
江雨望花

Tác giả: Thôi Đồ - 崔塗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/04/2007 20:36

 

Nguyên tác

細雨滿江春水漲,
好風留客野梅香。
避秦不是無歸意,
一度逢花一斷腸。

Phiên âm

Tế vũ mãn giang xuân thuỷ trướng,
Hảo phong lưu khách dã mai hương.
Tị Tần bất thị vô quy ý,
Nhất độ phùng hoa nhất đoạn trường.

Dịch nghĩa

Mưa nhỏ trên sông làm nước mùa xuân dâng tràn,
Gió lành đưa hương hoa mai đồng quê giữ khách phương xa.
Phải tạm xa đất Tần không phải không còn ý quay về,
Mỗi lần thấy hoa là mỗi lần lòng đau như cắt.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mưa xuân căng nước đầy sông
Mai đồng gió ấm hương nồng luyến lưu
Tránh Tần, quê cũ nhớ nhiều
Ngắm hoa mỗi bận, mỗi khêu cơn sầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đồ » Giang vũ vọng hoa