10/12/2022 13:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Phan Công Cát

Tác giả: Nguyễn Liên Phong - 阮蓮峰

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 21:46

 

Văn khúc sao sa bấy lúc chầy
Nhớ người tiền bối bụng này khuây
Năm xe sách báu chôn gò đất
Trăm tạ chuông vàng níu sợi dây
Thuận nghịch theo thời may với rủi
Thi trung liều thác thảo hoà ngay
Nợ đời vay trả còn ghe nỗi
Phú mặc cao dày máy trở xoay
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Liên Phong » Nhớ Phan Công Cát